مشخصات کتاب

فقه الإجتهاد و التقلیدجلد:1ويراستار:روحانی، محمد صادقخطاط:خباز قطیفی، ضیاءمحقق:حسینی روحانی، هاديناشر:کلبه شروقمحل نشر:قم - ایرانسال نشر:1434

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب:
کلیه حقوق این پایگاه برای دفتر حضرت آیت ا لله العظمی روحانی محفوظ است